Βάλε τα Γερμανικά σου σε Τάξη


ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Όλα τα επίπεδα
​Όλα τα πτυχία

Στο κέντρο Γερμανικής γλώσσας Intakt, στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν τμήματα που καλύπτουν όλα τα επίπεδα πιστοποίησης γλωσσομάθειας -σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς- και χωρίζονται σε παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Παράλληλα διαθέτουμε και τμήματα που καλύπτουν εξειδικευμένες απαιτήσεις όπως αυτή της προετοιμασίας για τη Γερμανική Σχολή. Όσον αφορά στο ρυθμό διδασκαλίας, προσφέρονται μαθήματα απλά και εντατικά. Μάλιστα, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Intakt είναι ότι διατηρεί τα τμήματά του αυστηρά ολιγομελή (4 έως 8).


Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα δημιουργίας κλειστού τμήματος -κατόπιν συνεννόησης- καθώς η ιδιοκτήτρια και Υπεύθυνη Σπουδών του κέντρου, με την πολύχρονη εμπειρία της και τη συνδρομή του άρτια καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού, είναι σε θέση να προσαρμόζει τη διδακτική ύλη στις ανάγκες του κάθε τμήματος.

Έναρξη τμημάτων
Οι προκαθορισμένοι περίοδοι έναρξης τμημάτων είναι:

Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούλιος. Στην περίπτωση του κλειστού τμήματος, η έναρξη μπορεί να γίνει και άλλη χρονική περίοδο.
Απλά τμήματα:
A1 + A2                      3 φορές/εβδομάδα          5 Διδακτικές Ώρες
Β1                               3 φορές/εβδομάδα          6 Διδακτικές Ώρες
Α1+Α2+Β1                 3 φορές/εβδομάδα          9 Διδακτικές Ώρες
B2                               3 φορές/εβδομάδα          6 Διδακτικές Ώρες
C1                              3 φορές/εβδομάδα           6 Διδακτικές Ώρες
C2                              3 φορές/εβδομάδα           8 Διδακτικές Ώρες


Προετοιμάζουμε όσους μαθητές μας επιθυμούν να εισαχθούν στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Παιδικά τμήματα:
Α1                               2 φορές/εβδομάδα          5 Διδακτικές Ώρες
A2                               3 φορές/εβδομάδα          5 Διδακτικές Ώρες
Β1                               3 φορές/εβδομάδα          5 Διδακτικές Ώρες
B2                               3 φορές/εβδομάδα          5 Διδακτικές Ώρες

Με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και αγάπη για την εκπαίδευση, μπορούμε να εγγυηθούμε για το επιτυχές αποτέλεσμα στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου γερμανικών, όλων των βαθμίδων.